Visual

De Power Minor

De Power Minor: een uniek samenwerkingsverband van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Haagse Hogeschool, de Hogeschool van Amsterdam en netbeheerder TenneT. Deze minor biedt je een zeldzaam kijkje in de keuken van energieproductie, -transport en -distributie.

De Power Minor neemt je mee op excursies naar bedrijfslocaties die vrijwel nooit toegankelijk zijn, brengt je in contact met gastdocenten die de energiesector op hun duimpje kennen, én biedt de koppeling tussen de dagelijkse beroepspraktijk en de elektrotechnische theorie.

Thomas Stoop en Richard Jongeneel volgen de Power Minor.

Thomas Stoop en Richard Jongeneel volgen de Power Minor.

Luuk Meijer ging na de Power Minor bij TenneT werken.

Luuk Meijer ging na de Power Minor bij TenneT werken.

1. Theoriedeel

Je raakt vertrouwd met de belangrijkste basiskennis op energiegebied. Aan bod komen onder andere:

-          Inleiding 3-fase systemen en elektrische velden

-          Synchrone machine als generator

-          Klassieke centrales vs. Renewable energy

-          Hoogspanningstechniek

-          Kortsluitstromen

-          Netstructuren en vermogensschakelaars

-          Beveiliging en selectiviteit

-          Frequentie-vermogen regeling

-          DC grid

-          Geleiderdoorsnede volgens NEN1010

 

2. Praktijkcase

Elke Power Minor gaan studenten groepsgewijs projectmatig aan de slag met een praktijkcase. Er is keuze uit een aantal opdrachten, bijvoorbeeld het ontwerpen van een middenspannings- of hoogspanningssysteem, het bouwen van een DC-net in de Haarlemmermeer, het verduurzamen van het hoogspanningsnetwerk van Friesland, en het moduleren van een hoogspanningsmodel.

 

3. Koppeling met de beroepspraktijk

TenneT opent voor de Power Minor de deuren van het National Control Centre, de plek waarvandaan de stroomvoorziening van heel Nederland gemonitord en doorlopend bijgeregeld wordt. Toegang tot dit NCC is normaal gesproken beperkt. Voor Power Minor studenten maakt TenneT een uitzondering.

Ook een werkbezoek aan een hoogspanningsinstallatie staat op het programma. Onderstation De Kattenberg in Arnhem bijvoorbeeld, een klassiek 150 kV onderstation in vol bedrijf. Of het NorNed-converterstation in de Eemshaven, waar 380 kV AC omgezet wordt naar 450 kV DC. Deze 700 MW kabel verbindt de hoogspanningsnetten van Noorwegen en Nederland met elkaar. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan het station Eemshaven Oudeschip 380 kV en een met gas geïsoleerde installatie.

Het zelfschakelende distributienet wordt uitgelegd tijdens een bezoek aan een regionale netbeheerder. Ook een bezoek aan een wkk-installatie behoort tot de mogelijkheden.

Als gastdocenten delen werknemers (onder andere van TenneT) hun kennis over netwerkbeheer, netdiagnose en -onderhoud, asset-management en verduurzaming. Unieke kennis, die bedrijven delen met de deelnemers van de Power Minor.

 

Beroepscompetenties

In de Power Minor werk je aan het ontwerpen van energiesystemen. Daarbij komen de volgende competenties aan bod:

-          Ontwerpen van een elektrotechnisch systeem of installatie

-          Managen van technische, organisatorische en bedrijfskundige werkprocessen binnen een project

-          Onderzoeken

-          Communiceren en samenwerken

-          Professioneel handelen: sturen van je eigen leer- en werkproces

 

Rooster en locatie

De Power Minor is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen. De minor wordt elk jaar van september tot en met januari gegeven. Je krijgt les in Arnhem (TenneT, en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Delft (De Haagse Hogeschool) en Amsterdam (De Hogeschool van Amsterdam)

 

Aantal deelnemers

Aan de Power Minor nemen jaarlijks ongeveer 60 studenten deel.

 

Toelatingseisen

-          Je volgt een hbo-opleiding elektrotechniek.

-          Je hebt je propedeuse afgerond.

-          Je hebt al tenminste 30 EC van je hoofdfase gevolgd.

-          Volg je een andere technische hbo-opleiding en wil je toch graag deelnemen aan de Power Minor? Neem dan contact met ons op.

 

Toetsing

Je beoordeling voor de Power Minor is een summatieve toetsing. De theorie wordt afgesloten met een aantal toetsen (in Arnhem), en ook de projectopdracht levert een cijfer op. Geen van deze deelcijfers mag lager dan een 5,0 zijn. Het eindcijfer moet een voldoende zijn. Aan de Power Minor is 30 EC toegekend.

 

Meer informatie

Heb je vragen? Die beantwoorden we graag.

Deelnemen aan de Power Minor?

Volg vier eenvoudige stappen en verzeker je van een plek in de Power Minor.

Opzet minor

De Power Minor bestaat uit drie delen.

  1. Theorie. Lessen afwisselend in Arnhem en Delft, afgesloten met een aantal examens.
  2. Praktijkcase. Een uitdagende opdracht om door te rekenen, ontwerpen én vernieuwen met kennis uit theorie en praktijk.
  3. Koppeling met de beroepspraktijk. Excursies naar locaties waarvan de deuren normaliter gesloten blijven. En lezingen van gastdocenten die hun jarenlange vakkunde met je delen.